Management Search voor

excellent internationaal ondernemen

Disclaimer

 

Ondanks het feit dat ExportSelect de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Het staat ExportSelect vrij op elk gewenst tijdstip wijzigingen aan te brengen. ExportSelect is dan ook in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie.

 

ExportSelect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet, alsmede als gevolg van technische storingen of enig ander geval van schade die voortvloeit of op welke manier dan ook verband houdt met het gebruik van deze site of de onmogelijkheid deze site te gebruiken. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.