Management Search voor

excellent internationaal ondernemen

Privacy

 

ExportSelect is een organisatie die kandidaat/werknemers en opdrachtgevers/werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt ExportSelect over informatie van beide partijen. ExportSelect garandeert een zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met de persoonsgegevens van kandidaten. De beschikbare persoonsinformatie die wordt verstrekt middels het inschrijfformulier dient geen ander doel of derden informatie dan aangeven door de kandidaat zelf. Hij/zij solliciteert middels inschrijving op een bestaande vacature (aangegeven in de heading) of verkiest ervoor ter reageren middels een open inschrijving (open sollicitatie). Ons enige doel voor het gebruik van persoongegevens dient ertoe om ingeschreven kandidaten te bemiddelen bij onze eigen opdrachtgevers, die altijd bij kandidaat vooraf bekend zullen zijn. Er worden dus geen persoongegevens of CV's doorgestuurd  naar voor kandidaten onbekende werkgevers of anderszins belanghebbende derden. 

 

Email inschrijfformulier voor sollicitaties:

Wanneer een bezoeker van de site geïnteresseerd is in de diensten van ExportSelect en ingeschreven wil worden als kandidaat/ sollicitant kan het inschrijvingsformulier worden ingevuld. Deze aanmelding/inschrijving bevat persoonlijke informatie zoals opgegeven door de kandidaat zelf. ExportSelect gebruikt deze informatie in een beveiligde omgeving uitsluitend om de kandidaat  in contact te kunnen brengen met een potentiële werkgever (opdrachtgever). Het specifiek doorgeven van deze informatie geschiedt niet zonder voorafgaande toestemming van de kandidaat. Bij de eigen aanmelding met sollicitatie- en persoonsgegevens voor een specifieke vacature geldt deze toestemming impliciet voor alleen deze specifieke vacature zoals genoemd in de sollicitatie of inschrijving. De kandidaat gegevens worden ook bewaard voor toekomstige sollicitaties, tenzij expliciet wordt vermeld dat men daarvan af wil zien

 
Kandidaten mogen altijd weten welke informatie over hen bekend is bij ExportSelect. Betrokkenen kunnen schriftelijk, telefonisch (of eigen email) inzage verzoeken en eventueel, veranderingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens. 

 

 

Links naar andere websites.

Via het inschrijfformulier kan ook een link opgegeven worden naar het eigen profiel op linkedin.  

ExportSelect is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en gebruik van de persoonlijke informatie, noch voor de geboden privacy bescherming op linkedin.

 

Ook de website van ExportSelect kan links bevatten naar ander websites die buiten ons domein (exportselect.nl) liggen.

Al deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site.
ExportSelect is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en gebruik van deze andere websites, noch voor de privacy bescherming op die sites.