Menu

Actuele exportvacatures  |  Inschrijven  |  Contact

Management Search voor

excellent internationaal ondernemen

Privacy

 

ExportSelect is een organisatie die kandidaat/werknemers en opdrachtgevers/werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt ExportSelect over informatie van beide partijen. ExportSelect garandeert een zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met deze informatie, rekening houdend met alle betrokke-nen. De beschikbare informatie dient geen ander doel of derden informatie dan aangeven door partij-en.

 

Email aanmeldformulier voor sollicitaties

 

Wanneer een bezoeker van de site geïnteresseerd is in de diensten van ExportSelect en ingeschreven wil worden als kandidaat/ sollicitant kan het aanmeldingsformulier worden ingevuld. Het aanmeldings-formulier bevat persoonlijke informatie. ExportSelect gebruikt deze informatie in een beveiligde om-geving uitsluitend om de kandidaat in contact te brengen met potentiële werkgevers. Het specifiek doorgeven van deze informatie geschiedt niet zonder voorafgaande toestemming van de kandidaat. Bij de eigen aanmelding met sollicitatie- en persoonsgegevens voor een specifieke vacature geldt deze toestemming impliciet voor alleen deze specifieke vacature zoals genoemd in de sollicitatie of aanmelding.

 
Gegadigden mogen altijd weten welke informatie over hen bekend is bij ExportSelect. Betrokkenen kunnen schriftelijk inzage verzoeken en eventueel, veranderingen voorstellen of verzoeken om verwij-dering van hun gegevens.

 

Links naar andere websites

 

De website van ExportSelect kan links bevatten naar ander websites die buiten ons domein (exportse-lect.nl) liggen.

 

Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. ExportSelect is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en gebruik van deze andere websites, noch voor de privacy bescherming op die sites.