Privacy

 

ExportSelect is een organisatie die kandidaat/werknemers en opdrachtgevers/werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt ExportSelect over informatie van beide partijen. ExportSelect garandeert een zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met deze informatie, rekening houdend met alle betrokkenen.

 

Email aanmeldformulier

Wanneer een bezoeker van de site geïnteresseerd is in de diensten van ExportSelect en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan het aanmeldingsformulier worden ingevuld. Het aanmeldingsformulier bevat persoonlijke informatie. ExportSelect gebruikt deze informatie om de kandidaat in contact te brengen met potentiële werkgevers. Het doorgeven van deze informatie geschiedt niet zonder voorafgaande toestemming van de kandidaat.

 

Gegadigden mogen altijd weten welke informatie over hen bekend is bij ExportSelect. Betrokkenen kunnen schriftelijk inzage verzoeken en eventueel, veranderingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van hun gegevens.

 

Links naar andere websites

De website van ExportSelect kan links bevatten naar ander websites die buiten ons domein (exportselect.nl) liggen.

 

Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. ExportSelect is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en gebruik van deze andere websites, noch voor de privacy bescherming op die sites.