Management Search voor

excellent internationaal ondernemen

Onze visie

 

"Internationaal ondernemen begint met het inleven in de markt en de klant."

 

Exportmanagers worden in het buitenland geconfronteerd met andere culturen, gebruiken en gedragcodes. Internationaal zakendoen vereist karaktereigenschappen en competenties, die bepalen in hoeverre iemand succesvol kan omgaan met diverse zakelijke culturen.

 

Competenties zoals inlevings- en aanpassingsvermogen, handelsgeest, initiatief, omgangsvormen en doorzettingsvermogen, zijn bij het zakendoen in het buitenland van groot belang. Kandidaten voor exportmanagement functies zullen naast de noodzakelijke ervaring, (export)kennis en persoonlijkheid ook daadwerkelijk over deze aanvullende competenties moeten beschikken.

 

 

Onze manier van effectieve werving & selectie voor export:

 -  Een cross match op relevante branchekennis én landen/regio ervaring 
 -  Een beoordeling van competenties voor een internationale  (export) functie.
 -  Een inschatting van het niveau exportkennis en talenkennis.