Wij slaan een brug tussen Duitse kandidaten en

Nederlandse exporteurs.

Recruitment Netwerk Duits personeel

 

Wilt u beter vertegenwoordigt zijn op de lokale Duitse markt? En dan het liefst met eigen personeel (bijvoobeeld een sales- of account managers)? Of levert de huidige agent niet de gewenste resultaten? Heeft u (nog)geen eigen lokale juridisch- fiscale vestiging (vaak een GmbH)? of  kiest u liever voor een  gangbare oplossing met het “home-office" model? Dit kunnen wij doen:

 

Lokale werving van eigen personeel (sales & accountmanagers) komt steeds vaker voor met name vanwege de omvang van de Duitse markt en de regionale spreiding. Duitsland is ook met afstand de grootste exportmarkt voor Nederland. Om op de langere termijn bij Duitse klanten serieuzer genomen te worden, is lokale aanwezigheid met een eigen sales organisatie aan te bevelen. Met deze stap komt uw als bedrijf ook dichter bij de Duitse zakencultuur te staan. ExportSelect Duitsland is daarom een recruitment specialist  voor Duitstalige sales- of accountmanagers.

 

Wij zijn de culturele brugfunctie bij lokale recruitment, contractafstemming en inwerkperiode van Duitse sales managers of account managers.

Wij hebben een speciale werving & selectie module voor Nederlandse exporteurs naar Duitsland, die lokaal behoefte hebben aan eigen sales en/of accountmanagers.

Via ons Duitse netwerk en ons Support Office in Düsseldorf, kunnen wij een brug slaan tussen de voor Nederlandse exporteurs gewenste functieprofielen en de lokale Duitse werving en selectie van kandidaten. Wij kennen door onze jarenlange ervaring de cultuurverschillen. Zodat er een succesvolle match tot stand komt tussen enerzijds de Nederlandse zakelijke cultuur en anderzijds de Duitse arbeidsmarkt! Tevens adviseren wij graag hoe culturele verschillen overbrugd kunnen worden en misverstanden vermeden kunnen worden tijdens een inwerkperiode.Wij maken graag een afspraak om de opties te bespreken.

 

Q&A over onze Duitse recruitment voor Nederlandse exportbedrijven:

Waarom géén agent en wel een eigen lokale sales manager?

Om structureel aanwezig te zijn in de Duitse markt en om serieuzer genomen te worden bij Duitse klanten wordt lokale aanwezigheid op prijs gesteld. Ook is commitment en focus op de eigen omzet vaak een gehoord argument om eigen medewerkers te hebben. De Duiste agenten wetgeving betekent ook dat er aanzienlijke de kosten kunnen worden gemaakt bij ontbinding van de samenwerking.

 

Wat is een home-office model?

Bent u (nog) niet toe aan de inrichting van een lokale juridisch- fiscale vestiging (vaak een GmbH) dan kunt u ook kiezen voor het “ home office model”

Veel Duitse accountmanagers opereren voor hun werkgevers vanuit huis. Dat is ingegeven door de grootte van het land en de gebruikelijke intensieve klantenbezoeken in Duitsland. Zo is het mogelijk om een Duitse verkoper  met een eigen home office en een Duits arbeidscontract, dat is gekoppeld aan de Nederlandse BV en met een Duitse loonadministratie, als collega in dienst te nemen voor de bewerking van de  Duitse markt. (als representative zonder tekenbevoegdheid) ExportSelect kan deze aanpak al bij de wervingsgesprekken nauwgezet begeleiden.

 

Wat is werkwijze bij onze Duitse recruitment?

De volgende stappen zijn onderdeel van onze wervings procedure

•Vastleggen wervingsprofiel

•Vertalen in een Duitstalig search profiel
•Starten werving in Duistland via lokale netwerken
•Kandidaat gesprekken op kantoorlocatie Duitsland
•Voorstellen kandidaten aan opdrachtgever
•Begeleiden vervolggesprekken
•Assessments en afronding (zie stap 3)
•Nazorg met een feedbackgesprek


Wat zijn belangijke aandachtspunten in het Duitse arbeidscontract?

Onze begeleiding bij het afsluiten van een arbeidscontract naar Duits recht
Na afronding van de wervingsprocedure moet er voor de geselecteerde kandidaat altijd een Duits arbeidsovereenkomst worden opgesteld.
Zaken die vaak aan de orde komen in arbeidscontract besprekingen en die door Duitse kandidaten doorgaans belangrijk worden gevonden:
•Precieze omschrijving functie, -voorwaarden 
•Afwijkende proeftijden en ontslagtermijnen.
•Autokeuze en privégebruik.
•(On)bruikbaarheid concurrentiebedingen.
•Salaris en bonus formulering.
•Inbinding in de eigen organisatie.

 

Op welke wijze vindt de verloning plaats?
Om de nieuwe Duitse collega optimaal te laten functioneren zonder dat er een lokale fiscale of juridische entiteit nodig is, is het raadzaam om de verloning en bijbehorende loonadministratie te laten uitvoeren door een gespecialiseerd administratiekantoor in Duitsland. Op die wijze worden alle Duitse fiscale verplichtingen en sociaal verzekeringen nauwgezet begeleidt en gecontroleerd. De Nederlandse werkgever wordt daardoor optimaal ontzorgt en kan zich concentreren op het management en de verkoopbegeleiding van de nieuwe Duitse collega. ExportSelect Duitsland werkt samen met administratiebureaus in Duitsland, die speciaal daarvoor ingericht zijn.