Full service begeleiding: van recruitment naar

invulling Duits arbeidscontract.

Duitsland recruitment Q&A

 

Een verkooporganisatie in Duitsland met eigen personeel opzetten, roept tal van vragen op over de aanpak. Met onze Q&A over onze Duitse recruitment voor exportbedrijven kunnen we meer duidelijkheid geven.

 

Waarom géén agent en wel een eigen lokale sales manager?

Om structureel aanwezig te zijn in de Duitse markt en om serieuzer genomen te worden bij Duitse klanten wordt lokale aanwezigheid op prijs gesteld. Ook is commitment en focus op de eigen omzet vaak een gehoord argument om eigen medewerkers te hebben. De Duiste agenten wetgeving betekent ook dat er aanzienlijke de kosten kunnen worden gemaakt bij ontbinding van de samenwerking.

 

Wat is een home-office model?

Bent u (nog) niet toe aan de inrichting van een lokale juridisch- fiscale vestiging (vaak een GmbH) dan kunt u ook kiezen voor het “ home office model”

Veel Duitse accountmanagers opereren voor hun werkgevers vanuit huis. Dat is ingegeven door de grootte van het land en de gebruikelijke intensieve klantenbezoeken in Duitsland. Zo is het mogelijk om een Duitse verkoper  met een eigen home office en een Duits arbeidscontract, dat is gekoppeld aan de Nederlandse BV en met een Duitse loonadministratie, als collega in dienst te nemen voor de bewerking van de  Duitse markt. (als representative zonder tekenbevoegdheid) ExportSelect kan deze aanpak al bij de wervingsgesprekken nauwgezet begeleiden.

 

Wat is werkwijze bij onze Duitse recruitment?

De volgende stappen zijn onderdeel van onze wervings procedure
•Vastleggen wervingsprofiel
•Vertalen in een Duitstalig search profiel
•Starten werving in Duistland via lokale netwerken
•Kandidaat gesprekken op kantoorlocatie Duitsland
•Voorstellen kandidaten aan opdrachtgever
•Begeleiden vervolggesprekken
•Assessments en afronding (zie stap 3)
•Nazorg met een feedbackgesprek

 

Wat zijn belangijke aandachtspunten in het Duitse arbeidscontract?

Onze begeleiding bij het afsluiten van een arbeidscontract naar Duits recht
Na afronding van de wervingsprocedure moet er voor de geselecteerde kandidaat altijd een Duits arbeidsovereenkomst worden opgesteld.
Zaken die vaak aan de orde komen in arbeidscontract besprekingen en die door Duitse kandidaten doorgaans belangrijk worden gevonden:
•Precieze omschrijving functie, -voorwaarden 
•Afwijkende proeftijden en ontslagtermijnen.
•Autokeuze en privégebruik.
•(On)bruikbaarheid concurrentiebedingen.
•Salaris en bonus formulering.
•Inbinding in de eigen organisatie
 
Op welke wijze vindt de verloning plaats?
Om de nieuwe Duitse collega optimaal te laten functioneren zonder dat er een lokale fiscale of juridische entiteit nodig is, is het raadzaam om de verloning en bijbehorende loonadministratie te laten uitvoeren door een gespecialiseerd administratiekantoor in Duitsland. Op die wijze worden alle Duitse fiscale verplichtingen en sociaal verzekeringen nauwgezet begeleidt en gecontroleerd. De Nederlandse werkgever wordt daardoor optimaal ontzorgt en kan zich concentreren op het management en de verkoopbegeleiding van de nieuwe Duitse collega. ExportSelect Duitsland werkt samen met administratiebureaus in Duitsland, die speciaal daarvoor ingericht zijn.